彩票开奖3d走势图表:心經

福利彩票开奖查询公告 www.jgrrs.tw 《心經》可以指摩訶般若波羅蜜多心經,是佛經中字數最少的一部經典著作,因其字數最少、含義最深、傳奇最多、影響最大,所以古往今來無數藝術家都傾注極大精力和虔誠之心,把《心經》創作成為異彩紛呈的藝術品。自由自在的菩薩用般若智慧言傳身教眾生,依靠自心的心靈智慧,從煩惱生死的這一邊到..[詳情]

心經注音版

[心經] 發表時間:2014-03-27 作者:唐玄奘 [投稿] 放大字體 正常 縮小 關閉 電子版

(如發現本文注音有錯誤,請您聯系我們,便于我們及時糾正,QQ:1300659095。感恩

guān

zài


,
,
xíng
shēnluó

duō
shí
,
,

zhào
jiàn

yùn
jiē
kōng
,
,


qiē

è
。
。

shè


,
,kōng
,
,
kōng,
,shì
kōng
,
,
kōng

shì

。
。

shòu
xiǎng
xíng
shí
,
,shì
。
。

shè


,
,
shì
zhū

kōng
xiāng
,
,


shēng

miè
,
,

gòu

jìng
,
,


zēng

jiǎn
,
,
shì

kōng
zhōng


,
,


shòu
xiǎng
xíng
shí
,
,

yǎn
ěr

shé
shēn

,
,shēng
xiāng
wèi
chù

,
,

yǎn
jiè
,
,

nǎi
zhì


shí
jiè
,
,


míng
,
,
míng
jìn
,
,
nǎi
zhì

lǎo

,
,lǎo

jìn
。
。miè
dào
,
,


zhì,
,


suǒ


。
。
duǒ
,
,
luó

duō

,
,
xīn

guà
ài
。
。


guà
ài

,
,

yǒu
kǒng

,
,

yuǎn

diān
dǎo
mèng
xiǎng
,
,
jiū
jìng
niè
pán
。
。

sān
shì
zhū

,
,
luó

duō

,
,


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。
。


zhīluó

duō
,
,

shì

shén
zhòu
,
,
shì

míng
zhòu
,
,

shì

shàng
zhòu
,
,
shì

děng
děng
zhòu
,
,

néng
chú

qiē

,
,
zhēn
shí


。
。


shuōluó

duō
zhòu
。
。


shuō
zhòu
yuē

jiē

jiē

。
。

luó
jiē

。
。

luó
sēng
jiē

。
。

。
。

精彩推薦